HASAR ve HASARSIZLIK BELGELERİ

KASKO HASARLARI

Çarpma -Çarpılma Hasarları

- Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı/ zabıt tutturulamamış ise sürücünün detaylı beyanı
 -Alkol raporu tasdikli örneği (zabıt var ise) 
-Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin zabıt yok ise kusurunu kabul ettiğine dair beyanı. (noterde veya şirketimizde İmzalı.)
 -Ruhsat fotokopisi
 -Ehliyet fotokopisi
 -Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin trafik ve varsa ihtiyari mali mesuliyet poliçelerinin fotokopisi
 -T.C. kimlik kartı fotokopisi (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) (ilgili web sayfalarından yapılan kontrol sonucunda sözkonusu bilgilere ulaşılamaz ise talep edilmektedir.) -Ruhsat sahibine ait banka hesap numarası

 -12.000 TL üzeri hasarlarda
           * Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi 
           * Tüzel kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası
 -Hasar fotoğrafları.

Araç Çalınması Hasarları

Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda;
-Karakol müracaat tutanağı tasdikli örneği
 -Oto hırsızlık masasında bulunamadı yazısı tasdikli örneği (aracın çalındığı günden itibaren 30 gün sonra istenmektedir) 
-Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı tasdikli örneği
 -"Çalıntı" kaşeli ruhsat aslı -Maliyeden "borcu yoktur" yazısı tasdikli örneği
 -Maliyeden araç kaydı silindi belgesi tasdikli örneği 
 -Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek) -Aracın üzerinde rehinli alacaklı (dain-i mürtehin) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakatname
 -T.C. kimlik kartı fotokopisi (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) (ilgili web sayfalarından yapılan kontrol sonucunda sözkonusu bilgilere ulaşılamaz ise talep edilmektedir.) 
- Ruhsat sahibine ait banka hesap numarası 
- Araç çalınması hasarlarına özel şirketimiz yetkililerine verilen özel vekaletname aslı 
-Araç üzerinde OGS varsa iptal edildiğine dair; yoksa olmadığına dair belge
-Aracın trafik belgeleri (vergi kağıtları, taşıt pulları, faturası Vb.) 
-Vergi dairesinden ilişik kesme yazısı

TRAFİK SİGORTASI (ZORUNLU MALİ MESULİYET) HASARLARI

- Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı 
- Alkol raporu tasdikli örneği (zabıt var ise) 
- Mağdur ruhsat aslı eksper tarafından görülmeli veya ruhsatın noter tasdikli sureti 
- Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi 
-Tazminat alacaklısının / mağdurun T.C. kimlik kartı fotokopisi (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) 
- Mağdur araç ruhsat sahibine ait banka hesap numarası 
 - Vekaletname kopyası (hasar vekaleten takip ediliyor ise). Ancak vekaletname aslının şirketimize ibrazı talep edilmektedir. Vekilin banka hesap numarası ve T.C. kimlik kartı fotokopisi 
-12.000 TL üzeri hasarlarda; 
                * Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi 
                * Tüzel Kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası 
-Hasar fotoğrafları


ÖLÜM VEYA YARALANMA HASARLARI

- Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi 
- Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı 
-Tazminat alacaklısının / mağdurun T.C. kimlik kartı fotokopisi (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) (ölümlerde T.C.kimlik numarası olarak varislerin T.C.kimlik numaraları talep edilmektedir.) 
 -Talep yazısı


Ayrıca ek olarak;

Ölümlerde:

-Ölüm raporu ve defin ruhsatı 
-Veraset ilamı tasdikli örneği -Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği 
-Ölen kişinin gelir durumunu gösterir belge 
-12.000 TL üzeri hasarlarda; 
           * Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi 
           * Tüzel kişiliklerde, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası 
 -Varislerin adres bilgileri; ödeme mektup havalesi yoluyla yapılmaktadır.

Yaralanmalarda:

-Doktor ve hastane raporları 
-Tedavi giderleri ile ilgili fatura ve makbuz asılları 
-İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura (ilaç fiyat kupürleri de ilave edilmiş şekilde) 
-12.000 TL üzeri hasarlarda;
           * Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi 
- Adres bilgileri; ödeme mektup havalesi yoluyla yapılmaktadır. 
          * Bu standart evraklar dışında ihtiyaç halinde başka evraklar da talep edilebilir.

Daimi Malüliyet (Sürekli Sakatlık) için:

- Malüliyeti gösterir heyet raporu "en son tedavinin bitiminden itibaren 12 ay geçtikten sonra özürlüler yönetmeliğine uygun sağlık kurulu raporu " - Malülün gelir durumunu gösterir belge ve mesleği ile ilgili bilgi 
 - Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise, sigortalıdan mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı tasdikli örneği, ruhsat fotokopisi, icra emri, ödeme Belgesi 
-12.000 TL üzeri hasarlarda; 
           - Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi 
           - Tüzel kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası 
           - Adres bilgileri; ödeme mektup havalesi yoluyla yapılmaktadır. talep edilmektedir.

YANGIN HASARLARI

-İtfaiye raporu tasdikli örneği 
-Hasar talep yazısı
-Karakol tutanaklarının tasdikli örneği 
-Tapu fotokopisi veya kira kontratı 
-Dain-i mürtehin (D/M) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakat yazısı 
-Hasara 3. kişi sebep vermiş ise bu kişinin ad,soyad ve adres bilgisi 
-T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde) 
-Sigortalıya ait banka hesap numarası. 
-Hasar tutarının 12.000 TL'yi aşması halinde; 
          * Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi , Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası


DAHİLİ SU VE SEL-SU BASKINI HASARLARI 

-Hasar talep yazısı 
-Tapu fotokopisi veya kira kontratı  
-Binada meydana gelen bir hasarda dain-i mürtehin (D/M) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakat yazısı 
-Hasarla ilgili fotograflar 
-Hasara 3. kişi sebep vermiş ise bu kişinin ad,soyad ve adres bilgisi 
-T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde) 
-Sigortalıya ait banka hesap numarası. 
-Hasar tutarının 12.000 TL'yi aşması halinde;
           * Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi , Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası


FIRTINA HASARLARI 

-Meteoroloji raporu 
-Hasar talep yazısı 
-Tapu veya kira kontratı 
-T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası ve imza sirküleri (Tüzel kişilerde) 
-Sigortalıya Ait Banka Hesap Numarası. 
-Hasar tutarının 12.000YTL'yi aşması halinde;
          * Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi , Tüzel kişilklerde ise, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası


CAM KIRILMASI HASARLARI 

-Zabıt veya beyan 
-Fatura (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda) 
-Hasara ilişkin fotoğraflar (şirketimizce hasar tespiti İçin eksper görevlendirilmediği durumlarda) 
-T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde) 
-Sigortalıya ait banka hesap numarası. 
-Hasar tutarının 12.000 TL'yi aşması halinde;
          * Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi , Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası


HIRSIZLIK HASARLARI 

-Karakol müracat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği ıslak imzalı) 
-İlgili karakoldan alınacak tasdikli bulunamadı yazısı (tasdikli örneği ıslak imzalı) 
-Envanter giriş ve çıkış belgesi (ticari emtia ve demirbaş için) 
-T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri(tüzel kişilerde) 
-Tapu veya kira kontratı fotokopisi 
-Sigortalıya ait banka hesap numarası. 
-Hasar tutarının 12.000 TL'yi aşması halinde; 
         * Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi , Tüzel kişiliklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası Yukarıda belirtilen evraklar hasar talebi için branşlar itibarı ile istenen standart evraklar olup, hasar talebinin değerlendirilmesi aşamasında ihtiyaç duyulması halinde farklı evraklar da talep edilebilir.

Hasarsızlık Belgesi İçin 

"Hasarsızlık belgenizi aşağıdaki numaralardan veya mail adresinden edinebilirsiniz"
Allianz Hasarsızlık & Mesaj Servisi 
Tel : 0216 556 66 66
Faks : 0212 274 30 35
E-Mail : hasarsizlik@sat.com.tr

"Hasarsızlık belgenizi aşağıdaki adresten edinebilirsiniz. 


Copyright ©2017 Tarkan Uğur Benli Allianz Sigorta Acentesi , Her Hakkı Saklıdır.  Web Tasarım ElitNET

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye KVKK ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.

Tarkan Uğur Benli Allianz Sigorta Acentesi., tarafından (tamamı “Tarkan Uğur Benli Allianz Sigorta Acentesi” olarak anılacak) Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında aşağıda açıklandığı çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

a. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kişisel verilerileriniz; sigorta teklifleri ve sigorta ve bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında poliçe ve sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, risk değerlendirmesi yapılabilmesi, sigorta primlerinin belirlenebilmesi, tahsilat yapılabilmesi, sigortacılık ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin, avantaj veya kampanyaların sunulabilmesi, bilgilendirme, tanıtım, pazarlama ve satış da dahil olmak üzere her türlü iletişimin sağlanması ve bu amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen evrak saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi ve istatistiksel amaçlarla işlenebilecektir.

b. Kişisel Verilerin Aktarılması:

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, denetleyici ve düzenleyici makamlar ve ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile; mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hissedarlara, reasürörlere, sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri ve aracılarına, poliçe ve sözleşme taraflarına, doğrudan ve dolaylı yurtiçi ve yurtdışı topluluk şirketleri ve iştiraklerine, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.

c. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; Tarkan Uğur Benli Allianz Sigorta Acentesi, Çağrı Merkezi, İnternet Şubesi, dijital kanallar, poliçe ve sözleşme tarafları, aracılar ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar, yurt içi/yurt dışı iştirakler, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer üçüncü kişiler aracılığıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

d. Kanun’un 11‘inci Maddesi Uyarınca Haklarınız:

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11'inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Tarkan Uğur Benli Allianz Sigorta Acentesina iletebilirsiniz.

e. Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Toplanan Kişisel Veriler

İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.


Tamam, Anladım ya da KVKK ve Çerez Politikası
Bilgilendirme Metni

Tarkan Uğur Benli Allianz Sigorta Acentesi., tarafından (tamamı “Tarkan Uğur Benli Allianz Sigorta Acentesi” olarak anılacak) Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında aşağıda açıklandığı çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

a. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kişisel verilerileriniz; sigorta teklifleri ve sigorta ve bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında poliçe ve sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, risk değerlendirmesi yapılabilmesi, sigorta primlerinin belirlenebilmesi, tahsilat yapılabilmesi, sigortacılık ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin, avantaj veya kampanyaların sunulabilmesi, bilgilendirme, tanıtım, pazarlama ve satış da dahil olmak üzere her türlü iletişimin sağlanması ve bu amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen evrak saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi ve istatistiksel amaçlarla işlenebilecektir.

b. Kişisel Verilerin Aktarılması:

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, denetleyici ve düzenleyici makamlar ve ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile; mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hissedarlara, reasürörlere, sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri ve aracılarına, poliçe ve sözleşme taraflarına, doğrudan ve dolaylı yurtiçi ve yurtdışı topluluk şirketleri ve iştiraklerine, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.

c. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; Tarkan Uğur Benli Allianz Sigorta Acentesi, Çağrı Merkezi, İnternet Şubesi, dijital kanallar, poliçe ve sözleşme tarafları, aracılar ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar, yurt içi/yurt dışı iştirakler, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer üçüncü kişiler aracılığıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

d. Kanun’un 11‘inci Maddesi Uyarınca Haklarınız:

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11'inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Tarkan Uğur Benli Allianz Sigorta Acentesina iletebilirsiniz.

e. Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Toplanan Kişisel Veriler

İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.

Tamam, Anladım
free website
built with
kopage